Tłumaczenie przysięgłe

Niektóre rodzaje dokumentów wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego, opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego.
W naszym zespole tłumaczy posiadamy zarówno tłumaczy przysięgłych z języka polskiego i hiszpańskiego, jak i tłumaczy przysięgłych z innych kombinacji językowych.

RODZAJE DOKUMENTÓW:
Urzędowe: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia zameldowania itp.
Prywatne: umowy o pracę, umowy handlowe, wszelkiego rodzaju zaświadczenia itp.
Akademickie: dyplomy, suplementy do dyplomów, programy studiów itp.
Notarialne: pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek, inne akty notarialne.
Sądowe: wyroki sądowe, pisma procesowe itp.

Aby uzyskać więcej informacji i otrzymać wycenę dostosowaną do Państwa potrzeb prosimy o kontakt

 

Języki

Język hiszpańki, język polski i kombinacje tych języków z głównymi językami europejskimi.

Inne usługi

Prosimy o kontakt